Ολίσθηση επεξεργασίας αερίου ουράς

  • Tail gas treatment skid

    Ολίσθηση επεξεργασίας αερίου ουράς

    Η ολίσθηση επεξεργασίας φυσικού αερίου χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση του αερίου ουράς της συσκευής ανάκτησης θείου, καθώς και για τα απόβλητα αερίων δεξαμενής υγρού θείου και απόβλητα αερίων TEG της συσκευής αφυδάτωσης της συσκευής ανάκτησης θείου.