Μονάδα ανάκτησης NGL

  • NGL recovery unit

    Μονάδα ανάκτησης NGL

    Η ανάκτηση ελαφρού υδρογονάνθρακα αναφέρεται στη διαδικασία ανάκτησης υγρών βαρύτερων συστατικών στο φυσικό αέριο από το μεθάνιο ή το αιθάνιο. Αφενός, στοχεύει στον έλεγχο του σημείου δρόσου του υδρογονάνθρακα του φυσικού αερίου για την επίτευξη του δείκτη ποιότητας του εμπορικού αερίου και την αποφυγή της διφασικής ροής αερίου-υγρού.