Ολίσθηση υγροποίησης φυσικού αερίου

  • Natural gas Liquefaction skid

    Φυσικό αέριο ολίσθησης υγροποίησης

    Το φυσικό αέριο υγροποίησης, που ονομάζεται σύντομα LNG, συμπυκνώνει το φυσικό αέριο σε υγρό με ψύξη του φυσικού αερίου υπό κανονική πίεση σε - 162 ℃. Η υγροποίηση φυσικού αερίου μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικά χώρο αποθήκευσης και μεταφοράς και έχει τα πλεονεκτήματα της μεγάλης θερμογόνου αξίας, της υψηλής απόδοσης, που ευνοεί την ισορροπία του κανονισμού αστικού φορτίου, που ευνοεί την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση της αστικής ρύπανσης και ούτω καθεξής.。