Μίνι ΥΦΑ

  • Mini LNG

    Μίνι ΥΦΑ

    Είναι κατάλληλο για τη χρήση μικρών αεριοστρωμάτων, σχιστόλιθου αερίου, καύσης αερίου, μεθανίου, βιοαερίου και σποραδικών απομακρυσμένων πηγαδιών φυσικού αερίου. Αυτά χρειάζονται μια συσκευή υγροποίησης φυσικού αερίου τύπου ολίσθησης. Έχει τα πλεονεκτήματα των μικρών επενδύσεων, του χαμηλού κόστους, της εύκολης εγκατάστασης, της εύκολης μεταφοράς, της μικρής κατοχής γης και της γρήγορης ανάκτησης κόστους.