Ολίσθηση κρυστάλλωσης εξάτμισης

  • Evaporation crystallization skid

    Ολίσθηση κρυστάλλωσης εξάτμισης

    Η εφαρμογή ολίσθησης κρυστάλλωσης με εξάτμιση στην επεξεργασία λυμάτων της μονάδας καθαρισμού φυσικού αερίου πρέπει να αναλυθεί σε συνδυασμό με το διάγραμμα φάσης του Na2SO4-NaCl-H2O. Η εξάτμιση της κρυστάλλωσης δεν είναι μόνο η διαδικασία διαχωρισμού άλατος και νερού, αλλά μπορεί επίσης να συνδυάσει τα χαρακτηριστικά διαλυτότητας κάθε ανόργανου άλατος για να διαχωρίσει το ανόργανο άλας αποτελεσματικά βήμα προς βήμα στο σύστημα εξάτμισης κρυστάλλωσης.