Εξοπλισμός επεξεργασίας αργού πετρελαίου

  • oil and gas mxied transportation

    μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου

    Η ενσωματωμένη ολίσθηση μεταφοράς μίγματος πετρελαίου και φυσικού αερίου ονομάζεται επίσης ψηφιακή μονάδα ανάρτησης ολίσθησης ή ενισχυτή. Η ολίσθηση μεταφοράς μείγματος πετρελαίου και φυσικού αερίου μπορεί να πραγματοποιήσει την ολοκλήρωση του παραδοσιακού σταθμού αποθήκευσης αερίου-υγρού και αερίου-υγρού, τηλεχειριστήριο δεξαμενής διαχωρισμού αερίου-υγρού, δεξαμενή διαχωρισμού, σύστημα τηλεχειρισμού κ.λπ. Μπορεί να αντικαταστήσει τη μικρή συλλογή πετρελαίου και φυσικού αερίου σταθμός σε πετρελαιοπηγή χαμηλής διαπερατότητας.